Kodukord

Sissejuhatus

Antud kodukorra koostamine ühistu juhtkonna poolt on tingitud soovist näha meie maja puhtana ja korrasolevana nii, et iga pereliige ja külaline tunneks end siin viibides mugavalt ja hubaselt ning eemal olles meenutaks seda paika sooja tundega. Ise loodame siiralt, et samasugune soov on ka Sinul, lugupeetud majaelanik! Kuid, nagu ise kogete ja näete, on selleks meie maja juures veel ühiselt küllalt palju teha.

See kodukord puudutab eelkõige neid esmaseid ja elementaarseid ebakohti, mis meie arvates antud ajahetkel on kõige aktuaalsemad ja nõuavad liikmete ühist tähelepanu, hoolt ja kaasalöömist.

Kodukorrast

 1. Kõik korteriühistu liikmed koos perekonnaliikmete ja üürilistega on kohustatud kinni pidama sanitaar-, tuleohutuse ja elamute ekspluateerimise eeskirjadest elamu üldkasu­tatavates kohtades (kelder, koridorid, trepikoda, lift jne) ning meie territooriumil.

 2. Kaitsma, hoidma ja heaperemehelikult kasutama enda ja ühistu ruume ning muud vara, sh lifti, mitte risustama üldkasutatavaid ruume koli ja sinna mittekuuluvate esemetega.
  Eriti taunitavad on:

  1. keldrites, trepikodades ja liftis suitsukonide, seemnekestade, tühja joogitaara jms prahi mahaloopimine ning maha sülitamine.
   Tähelepanu!!! Alates 01.01.2001 on EV Valitsuse määrusega keelustatud suitsetamine avalikes kohtades sh ka elumajade trepikodades ja koridorides;

  2. trepikodade ja koridoride seinte määrimine ja täiskritseldamine;

  3. prahi sh tühjade pudelite ja suitsukonide allaloopimine rõdudelt või prügikottide poetamine selleks mitte-ettenähtud kohtadesse;

  4. tekitada ajavahemikus 23.00-st kuni 7.00 müra, mis häirib naabreid;

  5. teha korteri remontimisel müra tekitavaid töid ja kasutada müra tekitavaid tööriistu pühapäeviti ja riiklike pühade ajal.

 3. Mitte häirima oma käitumisega elanikke (huligaansus, lärmakas pidutsemine, üle­võimendatud muusika).

 4. Mitte võimaldama elamusse sissepääsu võõrastele – fonolukusüsteemi kaudu on kõigil külastajatel võimalik endast teada anda korteriomanikele.

 5. Jälgima, et alati sulgeksite enda järel ka lukustatavad keldri ja koridoride uksed.

 6. Säästlikult suhtuma elektrienergia kasutamisse üldkasutatavates ruumides. Asjatu ülekulu eest tuleb meil kõigil kanda lisakulusid.

 7. Korterisiseselt tuleb jälgida, et vannitubadest, köögist ega ka WC-st ei esineks veeleket. Halvasti sulguva ujukiga WC-pott põhjustab ööpäevas suuri veekadusid.

 8. Koheselt informeerida korteriühistu tegevdirektorit (tel 55945677) või juhatuse liikmeid kõigist avariidest, väärnähtudest või vigadest, millede likvideerimised pole teile jõukohased.

 9. Ühistu liikmed peavad õigeaegselt tasuma sihtotstarbelisi makseid ühistu liikmete üldkoosoleku poolt kehtestatud suurustes ja tähtaegadel ning kandma avalik-õiguslikke reaalkoormisi võrdeliselt neile kuuluvate mõtteliste osade suurustega.

Hoidkem kõik heaperemehelikult ja säästlikult meie ühist vara – elumaja, kus me elame!

Juhatus