Üldkoosolek 2021 päevakord

Korteriühistu üldkoosolek toimub teisipäeval
29.juunil 2021.a algusega kell 19:00
aadressil Sütiste tee 42 Tallinna 53. Keskkooli aulas
Kvoorumi puudumisel toimub kordus koosolek 06.juulil 2021.a. algusega kell 19.00 samas kohas sama päevakorraga.

Päevakord:

  1. 2020.a majandusaasta aruanne
  2. Audiitori aruanne
  3. 2020.a majandusaasta ja audiitori aruande kinnitamine
  4. 2021.a majandusaasta tegevuskava ja eelarve arutamine
  5. 2021.a. eelarve kinnitamine
  6. Jooksvad küsimused:
  • kodukord
  • kommunaalmaksete tasumine
  • parkimine
  • muud küsimused

NB! Kõigil, kellel on omapoolseid ettepanekuid ja märkusi 2021.a eelarve kohta, panna need ühistu postkasti või saata e-mailile info@sopruse255.ee kuni 18.06.2021.a.

KÕIGI ÜHISTULIIKMETE OSAVÕTT VAJALIK PERELIIKME VÕI TEISE ÜHISTULIIKME VOLITAMISEL PEAB SELLEKS OLEMA VOLITUS! VÄHENE OSAVÕTT PÕHJUSTAB KOOSOLEKU KORDAMISE JA OTSUSTE VASTUVÕTMISE OLENEMATA OSAVÕTJATE ARVUST.

Üldkoosolek 2020 päevakord

Lp. KORTERIÜHISTU LIIKMED!

Sõpruse pst. 255 korteriühistu üldkoosolek toimub teisipäeval 29.septembril 2020.a algusega kell 19.00 aadressil Sütiste tee 42 Tallinna 53. Keskkooli aulas.

Kvoorumi puudumisel toimub kordus koosolek 06.oktoobril 2020.a. algusega kell 19.00 samas kohas ning sama päevakorraga.

Päevakord:

1. 2019 aasta majandusaasta aruanne

2. Audiitori aruanne

3. 2019 aasta majandusaasta ja audiitori aruande kinnitamine

4. 2020 aasta majandusaasta tegevuskava ja eelarve arutamine

5. 2020 aasta eelarve kinnitamine

6. Jooksvad küsimused:

         – kodukord

         – kommunaalmaksete tasumine

– parkimine

– muud küsimused

NB! Kõigil, kellel on omapoolseid ettepanekuid ja märkusi 2020 aasta eelarve kohta, panna need ühistu postkasti või saata e-mailile info@sopruse255.ee kuni 15.09.2020.

NB! PALUME KÕIKIDEL ÜHISTU LIIKMETEL KOOSOLEKUST OSA VÕTTA!

PERELIIKME VÕI TEISE ÜHISTU LIIKME VOLITAMISEL PEAB SELLEKS OLEMA VOLITUS! VÄHENE OSAVÕTT PÕHJUSTAB KOOSOLEKU KORDAMISE!