Üldkoosolek 2020 päevakord

Lp. KORTERIÜHISTU LIIKMED!

Sõpruse pst. 255 korteriühistu üldkoosolek toimub teisipäeval 29.septembril 2020.a algusega kell 19.00 aadressil Sütiste tee 42 Tallinna 53. Keskkooli aulas.

Kvoorumi puudumisel toimub kordus koosolek 06.oktoobril 2020.a. algusega kell 19.00 samas kohas ning sama päevakorraga.

Päevakord:

1. 2019 aasta majandusaasta aruanne

2. Audiitori aruanne

3. 2019 aasta majandusaasta ja audiitori aruande kinnitamine

4. 2020 aasta majandusaasta tegevuskava ja eelarve arutamine

5. 2020 aasta eelarve kinnitamine

6. Jooksvad küsimused:

         – kodukord

         – kommunaalmaksete tasumine

– parkimine

– muud küsimused

NB! Kõigil, kellel on omapoolseid ettepanekuid ja märkusi 2020 aasta eelarve kohta, panna need ühistu postkasti või saata e-mailile info@sopruse255.ee kuni 15.09.2020.

NB! PALUME KÕIKIDEL ÜHISTU LIIKMETEL KOOSOLEKUST OSA VÕTTA!

PERELIIKME VÕI TEISE ÜHISTU LIIKME VOLITAMISEL PEAB SELLEKS OLEMA VOLITUS! VÄHENE OSAVÕTT PÕHJUSTAB KOOSOLEKU KORDAMISE!