Üldkoosolek 2021 päevakord

Korteriühistu üldkoosolek toimub teisipäeval
29.juunil 2021.a algusega kell 19:00
aadressil Sütiste tee 42 Tallinna 53. Keskkooli aulas
Kvoorumi puudumisel toimub kordus koosolek 06.juulil 2021.a. algusega kell 19.00 samas kohas sama päevakorraga.

Päevakord:

  1. 2020.a majandusaasta aruanne
  2. Audiitori aruanne
  3. 2020.a majandusaasta ja audiitori aruande kinnitamine
  4. 2021.a majandusaasta tegevuskava ja eelarve arutamine
  5. 2021.a. eelarve kinnitamine
  6. Jooksvad küsimused:
  • kodukord
  • kommunaalmaksete tasumine
  • parkimine
  • muud küsimused

NB! Kõigil, kellel on omapoolseid ettepanekuid ja märkusi 2021.a eelarve kohta, panna need ühistu postkasti või saata e-mailile info@sopruse255.ee kuni 18.06.2021.a.

KÕIGI ÜHISTULIIKMETE OSAVÕTT VAJALIK PERELIIKME VÕI TEISE ÜHISTULIIKME VOLITAMISEL PEAB SELLEKS OLEMA VOLITUS! VÄHENE OSAVÕTT PÕHJUSTAB KOOSOLEKU KORDAMISE JA OTSUSTE VASTUVÕTMISE OLENEMATA OSAVÕTJATE ARVUST.