Üldkoosolek 21.05.2024

Sõpruse pst. 255 korteriühistu üldkoosolek toimub teisipäeval 21.mail 2024.a algusega kell 19:00 aadressil Sütiste tee 42 Tallinna 53. Keskkooli aulas

Päevakord:

1. 2023.a majandusaasta aruanne

2. Audiitori aruanne

3. 2023.a majandusaasta ja audiitori aruande kinnitamine

4. 2024.a majandusaasta tegevuskava ja eelarve arutamine                                                

5. 2024.a. eelarve kinnitamine

6. Parkla valvekaamerad

7. Jooksvad küsimused:                                                                                       

– kodukord

– kommunaalmaksete tasumine

– parkimine

– muud küsimused

NB! Kõigil, kellel on omapoolseid ettepanekuid ja märkusi 2024.a eelarve kohta, panna need ühistu postkasti või saata e-mailile info@sopruse255.ee kuni 10.05.2024.a.

KÕIGI ÜHISTULIIKMETE  OSAVÕTT VAJALIK PERELIIKME VÕI TEISE ÜHISTULIIKME VOLITAMISEL PEAB SELLEKS OLEMA VOLITUS!

VÄHENE OSAVÕTT PÕHJUSTAB KOOSOLEKU KORDAMISE JA OTSUSTE VASTUVÕTMISE OLENEMATA OSAVÕTJATE ARVUST.